De kleine lettertjes,

van ABC tot XYZ.

Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door Van Driel Groep. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft Van Driel Groep het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd.

Aansprakelijkheid

Van Driel Groep zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Van Driel Groep aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. Van Driel Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Wijziging disclaimer

Van Driel behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Heb je vragen? Neem gerust contact op!

Van Driel Groep
Galliërsweg 15
5349 AT Oss
0412 – 676 900
info@vandrielgroep.nl