Jouw gegevens, onze zorg!

Dat beloven wij je.

Privacy statement

Van Driel verzamelt enkel persoonsgegevens voor het doel waarvoor deze gegevens gedeeld zijn. De persoonsgegevens worden niet zomaar gedeeld met derden. In deze privacy statement lees je meer hierover.

Verzamelen en verwerken persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, telefoonnummer of adres.

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt altijd uitgegaan van (minimaal) één van de grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo worden jouw gegevens met toestemming gebruikt als je reageert op een vacature of inschrijft voor een job alert. 

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met persoonsgegevens om worden deze als vertrouwelijke informatie behandeld. Hetzelfde geldt voor gegevens die via contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Bij bezoek aan onze website registreren en gebruiken wij enkel persoonsgegevens van bezoekers als zij deze aan ons verstrekken, zoals het invullen van een contactformulier. Middels het versturen van formulieren ga je er mee akkoord dat deze persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn achtergelaten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Driel Groep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Van Driel Groep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

De Google Analytics cookies zijn privacy vriendelijk ingesteld, waarbij uitgegaan wordt van de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens:

  • Verwerkersovereenkomst gesloten met Google
  • Maskering laatste octet van het IP-adres
  • Optie ‘gegevens delen’ is uitgezet
  • Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google-diensten.

Facebook pixel

Voor Facebook en Instagram advertenties wordt gebruik gemaakt van een pixel. Zo worden enkel advertenties weergegeven die relevant voor jou zijn. Tevens geeft het ons inzicht in de prestaties van onze advertenties. 

Google Tagmanager

Om de tools te beheren maken wij gebruik van Google Tagmanager. 

Sollicitatie

De verstrekte gegevens met betrekking tot sollicitaties worden enkel gebruikt voor sollicitatie-, werving- en selectiedoeleinden. Bij het versturen van de ingesloten sollicitatieformulieren op deze website geef je toestemming om de persoonsgegevens voor 6 maanden te bewaren, dit vanwege de aard van de functies en de doorlooptijd van de wervingsprocedures. Sollicitaties op andere wijze ingediend, hebben eenzelfde bewaartermijn. Indien wij jouw gegevens langer willen bewaren, zullen wij je hiervoor om toestemming vragen.

Verantwoordelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens die je met ons deelt, ook als we genoodzaakt zijn deze gegevens met anderen (zoals onderaannemers) te delen om de te leveren diensten uit te voeren. Van Driel draagt zorg dat er verwerkersovereenkomsten worden afgesloten met onderaannemers, waarin de afspraken, rechten en plichten omtrent de verwerking van persoonsgegevens staan opgenomen. In andere gevallen deel je persoonsgegevens met onze opdrachtgevers, zoals bij contractvervoer. Hoewel in die situaties de verantwoordelijkheid van gegevensbescherming bij onze opdrachtgevers ligt, zorgen wij er alsnog voor dat uw gegevens beschermd worden.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden in beginsel nooit gedeeld met derden. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te leveren, kan het echter noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan bijvoorbeeld onze onderaannemers, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jouw ophaal- en bestemmingsadres en eventuele andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van jouw vervoer. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit zonder toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Persoonlijke gegevens worden in uitzonderlijke gevallen verstrekt als wij dat op grond van de wet verplicht zijn of op verzoek van opsporingsinstanties.

Bewaarperiode

Van Driel bewaart jouw persoonsgegevens die verwerkt worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen. Tevens kun je beperking van de verwerking van de gegevens aanvragen of bezwaar tegen de verwerking indienen. Indien je hier gebruik van wilt maken, kun je schriftelijk aan ons kenbaar maken via info@vandrielgroep.nl. Op het verwijderen van gegevens bestaan enkele uitzonderingen, zo hebben wij bijvoorbeeld de plicht tot het bewaren van bepaalde gegevens voor onder meer Belastingdienst.

Beveiliging

Middels technische maatregelen zorgt Van Driel ervoor dat persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of in de verkeerde handen kunnen vallen. Zo worden verstrekte persoonsgegeven in een beveiligde omgeving opgeslagen. Naast het treffen van technische maatregelen worden organisatorische maatregelen getroffen. Zo worden medewerkers getraind qua privacy bewustzijn en zorgen wij ervoor dat (sub)verwerkers dezelfde maatstaven omtrent privacy aanhouden als wij.

Wijziging privacy statement

Van Driel behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Heb je vragen? Neem gerust contact op!

Van Driel Groep
Galliërsweg 15
5349 AT Oss
0412 – 676 900
info@vandrielgroep.nl